Systemy zabudowy tarasów
PARKOWA 20, 86-300 GRUDZIĄDZ

Prawo

update-blog3
Prawo

Zadaszenie - Zgłoszenie Czy Pozwolenie Na Budowę ?

Zadaszenie tarasu można wybudować bez określonego pozwolenia. Za sprawą zmian w przepisach, które znacząco przeobraziły prawo budowlane, mamy znacznie większe pole do manewru, w obrębie formalności, ponieważ nie definiują jednoznacznie takiego terminu jak “zadaszenie tarasu”. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy “Prawo budowlane”, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i ogrodów zimowych (oranżerii) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Kwalifikując zadaszenie jako remont, nie dotyczy nas ani zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę, jako, że według zmian ustawowych w tym przypadku przestały być obligatoryjne. W gruncie rzeczy, wszystko zależy więc od naszej indywidualnej interpretacji przepisów. Również według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 09.03.2011 r. (II SA/Gl 1249/10), gdzie sędzia jednoznacznie orzekł, że zadaszenie tarasu, możemy interpretować jako obiekt małej architektury do którego pozwolenie podczas budowy nie jest konieczne w odniesieniu do §12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, z którego wynika, że taras stanowi część budynku. Zgłoszenie nie dotyczy bowiem budowy tarasu jako takiego, a zaledwie wykonania działalności, polegających na jego zadaszeniu. Stało się to jeszcze przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy. Analogicznie, na ten moment nie ma na podobnych polach zagrożenia z prawnego punktu widzenia.
update-service-02
Prawo

Carport - Zgłoszenie Czy Pozwolenie Na Budowę ?

Zgodnie z Art. 29. “Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę”, pozwolenia nie wymaga budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2powierzchni działki. W świetle prawa, wiata nie jest budynkiem, a budowlą. W sytuacji, gdy takową (mieszczącą się w granicach 50m2) budową jesteśmy zainteresowani, powinniśmy zgłosić ten fakt, w odpowiednim urzędzie. Należy dokonać tego co najmniej miesiąc przed planowaną budową. Wówczas, gdy do wskazanego terminu, urząd nie podważy naszego zgłoszenia, możemy rozpocząć proces twórczy naszej wymarzonej wiaty garażowej. Sama procedura jest prosta. Tego rodzaju zgłoszenie w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, powinno zawierać rodzaj wiaty i sposób realizowanych prac budowlanych wraz z terminem ich rozpoczęcia.Drugim wymogiem jest dołączenie dokumentu, poświadczającego prawo do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz zobrazowanie usytuowania potencjalnej wiaty. Niekiedy, urzędnicy wymagają przedstawienia projektu, natomiast jest to sytuacja sporadyczna. Na wzniesienie wiaty garażowej mamy dwa lata od zadeklarowanego w zgłoszeniu momentu. Gdy czas minie, proces należy zacząć od początku. Gdy powierzchnia wiaty garażowej, przekracza 50m2.należy udać się do starostwa i wystosować wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku musimy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, aktualną decyzję o warunkach zabudowy, cztery egzemplarze projektu wiaty garażowej (zrealizowane przez specjalistę o uprawnieniach budowlanych) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami i opiniami. Po otrzymaniu zezwolenia, możemy rozpocząć prace budowlane. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę są odgórne wymogi dotyczące wysokości wiaty, jej odległości od sąsiadujących działek, pokrycia dachu czy kącie jego nachylenia. Najlepszym wyjściem jest więc inwestycja w gotowy projekt, który będzie uwzględniał najważniejsze restrykcje budowlane i zapewni bezpieczeństwo użytkowania.